Informacje o nerwica24.pl

Strona nerwica24.pl ma na celu przybliżyć czytelnikom ogólne informacje na temat zaburzeń nerwicowych, przedstawić ich typowe objawy, podziały i sposoby leczenia nerwic. Ważnym elementem strony jest forum dyskusyjne oraz spis historii i doświadczeń z życia z chorobą przesyłanych przez czytelników. Dzięki temu strona nerwica24.pl staje się miejscem w którym chorzy zmagający się z nerwicami mogą nawiązać kontakty, podzielić się własnymi doświadczeniami oraz uzyskać pomoc i wsparcie tak potrzebne podczas życia z nerwicą.

Kontakt

Autorkami opracowań opublikowanych na stronie są:

  • Monika Drewnowska
  • Aleksandra Bulińska

Ogólny adres kontaktowy:

Bibliografia

W trakcie opracowania strony korzystano z własnej wiedzy, opracowań oraz podanej poniżej literatury. Ów pozycje są także polecane w celu dogłębniejszego poznania zaburzeń nerwicowych.

  1. Aleksandrowicz J., Psychopatologia zaburzeń nerwicowych i osobowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
  2. Aleksandrowicz J., Zaburzenia nerwicowe, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1998.
  3. Kępiński A., Psychopatologia nerwic, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1986.
  4. Kokoszka A., Zaburzenia nerwicowe. Postępowanie w praktyce ogólnolekarskiej, Medycyna Praktyczna, Kraków 2004.
  5. Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, Wydawnictwo Akademickie "Żak" Warszawa 1998.
  6. Polender A., Pojedynek z nerwicą, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
  7. Popielarska A.(red.), Psychiatria wieku rozwojowego, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1989.
  8. Leder S., Nerwice, W: A. Bilikiewicz (red.), Psychiatria dla studentów medycyny (s. 283-307), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000.