Lęk biologiczny w nerwicy

Lęk biologiczny występuje w wyniku zagrożenia płynącego dla własnego życia lub życia gatunku.

Najłatwiej zrozumieć jest zagrożenie życia pochodzące z zewnątrz; mówimy wówczas o strachu. Typową reakcją na taką sytuację jest ucieczka lub chęć walki. Schemat przebiegu reakcji na zagrożenie mógłby wyglądać następująco: uczucie lęku narasta w miarę zbliżania się do sytuacji niebezpiecznej, przy czym na skutek napięcia lękowego czas oczekiwania ulega znacznemu wydłużeniu. Gdy się już jest w danej sytuacji, napięcie lękowe gwałtownie spada wskutek wyładowania napięcia emocjonalnego w działaniu. Innymi słowy postawa lękowa jest przygotowaniem do tego, co ma nastąpić w momencie zagrożenia, gdy moment ten nastąpi, traci ona swój sens.

O ile niebezpieczeństwo zewnętrzne wywołuje reakcję lękową dopiero wówczas, gdy jest ono uświadomione, to zagrożenie pochodzące z wnętrza organizmu wyzwala postawę lękową bez uświadamiania istoty niebezpieczeństwa. Zagrożenie płynące z wnętrza ciała może być wywołane brakiem tlenu, wody lub pożywienia, co po pewnym czasie może prowadzić do śmierci. Nie chodzi tu o sytuacje rzeczywistego braku tych substancji, ale o takie sytuacje, gdy wskutek uszkodzenia jakiegoś narządu czy organu nie dochodzi do przemiany tlenu, wody i pożywienia w związki organiczne potrzebne do życia organizmowi.

Monika Drewnowska