Mimowolne moczenie

Moczenie mimowolne to bezwiedne, powtarzające się oddawanie moczu w dzień i/lub w nocy u dzieci w wieku co najmniej 5 lat, u których nawyk kontrolowanego oddawania moczu powinien być już wykształcony. Dziecko moczy się przynajmniej dwa razy w miesiącu, a stan taki utrzymuje się co najmniej przez 3 miesiące. Wyróżnić można moczenie pierwotne i wtórne.

Moczenie pierwotne utrzymuje się nieprzerwanie u dzieci kilkuletnich, które nigdy nie nabyły umiejętności kontrolowanego oddawania moczu. Jeżeli wykluczy się wady rozwojowe i zakażenia układu moczowego, niedorozwój umysłowy i mikrozaburzenia ośrodkowego układu nerwowego - to za przyczynę należy uznać zaniedbania wychowawcze i deprywację potrzeb psychicznych dziecka.

Moczenie wtórne natomiast pojawia się po co najmniej 6 miesiącach lub nawet po kilku latach kontrolowanego oddawania moczu. Przyczyny w tym wypadku są zazwyczaj psychogenne, moczenie może pojawić się jako przejaw zazdrości o nowonarodzonego brata lub siostrę, gdzie w ten sposób dziecko przekazuje matce swoje negatywne uczucia.

Monika Drewnowska