Mimowolne nietrzymanie kału

Mimowolne nietrzymanie kału to bezwiedne popuszczanie kału do majtek lub pidżamy u dzieci, które osiągnęły już umiejętność kontroli zwieracza odbytu, tj. powyżej 3 r.ż. Dziecko zanieczyszcza się przynajmniej raz w miesiącu, a stan taki utrzymuje się co najmniej przez 6 miesięcy. Wyróżnia się pierwotne i wtórne mimowolne nietrzymanie kału.

Zanieczyszczanie pierwotne może wynikać z wychowawczych zaniedbań rodziców, ale najczęściej obydwa rodzaje są przejawem zaburzeń emocjonalnych dziecka związanych z niezaspokojeniem jego potrzeb psychicznych (potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji i uznania).

Wyróżnia się dwa typy reakcji:

  • typ agresywny, który wynika głównie z nieprawidłowych postaw emocjonalnych rodziców, a przede wszystkim z cech osobowości matki - zbyt rygorystycznej i pedantycznej, wymagającej od dziecka skrupulatnego porządku i przesadnej czystości. To zachowanie budzi tajoną agresję w dziecku i nieuświadomioną chęć odwetu, zmusza przez to matkę do wielokrotnego mycia jego pośladków i prania zabrudzonej bielizny;
  • typ recesywny, wynika z sytuacji stresowych w rodzinie np. choroba lub śmierć jednego z rodziców czy narodziny rodzeństwa. Dziecko w sposób nieuświadomiony chce niejako wrócić do okresu niemowlęcego, w którym było należycie doglądane i otaczane opieką.

Monika Drewnowska