Mutyzm u dzieci

Mutyzm u dzieci jest to stosunkowo najrzadsza spośród reakcji nerwicowych, pojawia się w wieku 4-10 lat, częściej u dziewcząt niż chłopców. Zaburzenie to polega na całkowitym lub wybiórczym milczeniu i nieodzywaniu się, chociaż narządy mowy nie są uszkodzone i poprzednio dziecko wypowiadało się dobrze.

  • Mutyzm całkowity jest najczęściej skutkiem szoku (wypadek samochodowy, połączony ze śmiercią kogoś z bliskich, pożar, powódź), stan taki może się utrzymywać kilka tygodni a nawet kilka miesięcy.
  • Częściej jednak spotykany u dzieci jest mutyzm wybiórczy, tzn. dziecko rozmawia tylko z jedną osobą (matką, ojcem) lub wybraną grupą osób, natomiast nie odzywa się w ogóle w określonych sytuacjach do innych (np. w szkole). Mutyzm wybiórczy jest reakcją silnego protestu spowodowaną brakiem zaspokajania potrzeb psychicznych dziecka.

Monika Drewnowska