Rodzaje nerwic

Ze względu na indywidualny charakter objawów u poszczególnych osób oraz ich różnorodność, istnieje wiele podziałów nerwic, wyodrębnionych według różnych kryteriów.

W psychiatrii polskiej popularny jest podział wyróżniający pięć typów nerwic:

Klasyfikacja DSM-IV wyróżnia:

Klasyfikacja ICD-10 wyróżnia zaburzenia związane ze stresem oraz zaburzenia pod postacią somatyczną: