Wzmożone łaknienie z następczą otyłością

Wzmożone łaknienie z następczą otyłością spotyka się w rodzinach, gdzie dominująca matka otacza swe dziecko nadmierną opieką, łącznie z wmuszaniem w nie jak najwięcej wysokokalorycznych posiłków.

Postawa matki wynika z doświadczeń jej własnego nieudanego dzieciństwa, przed jakim chciałaby uchronić swoje dziecko. Otyłe dziecko jest jednak narażone na nieustanne stresy - wyśmiewania przez inne dzieci, wykluczania z zabaw wymagających zręczności. Dziecko ma poczucie krzywdy i ma wiele negatywnych emocji wobec matki, która je izoluje od rówieśników przez swoje postępowanie. Rekompensuje to wzmożonym jedzeniem, co prowadzi do dalszego tycia (powstaje trudne do rozwiązania "błędne koło").

W innym przypadku wzmożone łaknienie i otyłość następcza może wiązać się z emocjonalnie odrzucającą postawą matki. Dziecko nie kochane, pozbawione akceptacji i czułości szuka zaspokojenia swych potrzeb psychicznych przez nadmierne zaspokojenie podstawowych potrzeb fizycznych.

Monika Drewnowska