Zaburzenia snu w nerwicy

Zaburzenia snu należą do dolegliwości najczęściej spotykanych w psychiatrii, występują one w różnych chorobach psychicznych i o podłożu organicznym. W nerwicach najczęściej występują duże trudności w zasypianiu.

Chorzy nerwicowi kładą się spać z lękiem, sama myśl o bezsennej nocy, w czasie której mogą im dokuczać najprzykrzejsze myśli i obrazy, spędza sen z powiek. Dlatego osoby z nerwicą stosują najróżniejsze metody, mające ułatwić zaśniecie: czytanie nudnych książek, przysłowiowe liczenie owiec, spacery, kąpiel przed spaniem itp. Metody te na ogół nie dają oczekiwanych efektów, dlatego najłatwiej choremu jest sięgnąć po środki nasenne, toteż są one stosowane w olbrzymich ilościach.

Leki nasenne stosowane w długim czasie powodują adaptację organizmu do nich, zatem po pewnym czasie ich działanie jest coraz słabsze. Żeby utrzymać nasenne działanie, chory zwiększa dawki leku albo zmienia ich rodzaje. Jeżeli lek działa nadal w małej dawce, to w większości przypadków jest to działanie placebo. Chory wierzy w to, że wzięcie leku spowoduje zaśnięcie, to redukuje jego lęk, czy zaśnie, i rzeczywiście zasypia. Bezsenna noc jest męczarnia przede wszystkim dlatego, że chory bardzo chce zasnąć. Tymczasem im bardziej chce zasnąć, im więcej o tym myśli, tym szanse są mniejsze.

Nerwicowy lęk przed bezsenną nocą jest też lękiem przed samotnością. W nocy nasila się poczucie osamotnienia, człowiek pozostaje sam ze swoimi myślami, lękami, wyobrażeniami. Jeżeli neurotyk w końcu zaśnie, to ten sen nie przynosi odpoczynku.

Prawdopodobnie stan nerwicowego napięcia - niepokój, przykre myśli, dolegliwości cielesne - nie mijają z chwilą udania się na spoczynek, ale przeciwnie, nasila się z chwilą ustania aktywności dnia. W czasie snu sygnały z wnętrza ustroju nabierają większego znaczenia niż sygnały z zewnątrz. Normalny rytm aktywności i odpoczynku jest w nerwicy zachwiany. Innymi słowy - nerwicowiec w ciągu dnia nie jest w pełni obudzony, a w czasie snu nie śpi dość głęboko. Sny w nerwicy są często koszmarne - chory budzi się nieraz w nocy z uczuciem silnego lęku, z biciem serca, zlany potem; co może tłumaczyć stan porannego wyczerpania.

Monika Drewnowska