Zaburzenia somatomorficzne

Zaburzenia somatomorficzne dotyczą powtarzających się u osoby objawów pod postacią somatyczną z ciągłym domaganiem się przez nią badań lekarskich, mimo zapewnień lekarzy wykonujących poprzednie badania, że zaburzenie nie ma podłoża fizycznego. Przy czym dolegliwości odczuwane są przez chorego rzeczywiście a objawów tych nie można wyjaśnić zakłóceniem zdrowia fizycznego i psychicznego.

Typy zaburzeń somatycznych

Najczęściej spotykane typy zaburzeń somatycznych to:

 • zaburzenia somatyzacyjne

  Osoby z zaburzeniem somatyzacyjnym często odczuwają dolegliwości w różnych częściach ciała. Dolegliwości te to przeważnie dolegliwości takie jak drętwienie kończyn, swędzenie, nudności, dolegliwości żołądkowo-jelitowe itp.

 • zaburzenia hipochondryczne

  Inaczej nerwica hipochondryczna. Osoby z tym zaburzeniem cechuje nadmierna obawa o występowanie poważnej choroby, często zgłaszają liczne dolegliwości, które interpretują jako przejaw choroby.

 • zaburzenia dysmorfofobiczne

  W przypadku zaburzenia dysmorfofobicznego objawy dotyczą przesadnego, wyobrażonego poczucia defektu wyglądu własnego ciała.

 • zaburzenia bólowe (uporczywe bóle psychogenne)

  Zaburzenie bólowe cechuje się ciągłym występowaniem dolegliwości bólowych pomimo braku zaburzeń organicznych. Na występowanie tych dolegliwości prawdopodobnie ma wpływ doświadczany przez chorego konflikt emocjonalny lub problemy.

Aleksandra Bulińska